Průmyslová zóna Kolín-Ovčáry 296
326 380 061
info@nipponpaint.eu

Politika kvality

FILOZOFIE NPACZ

My v NPACZ budujeme důvěru našich zákazníků prostřednictvím propracovaného systému kvality, zlepšováním našich technologií a technického know-how ve výrobních procesech a prostřednictvím spolehlivých služeb při prodeji a dodání.

POLITIKA KVALITY NPACZ

 Základem politiky kvality NPACZ je poskytování vysoce kvalitních produktů a efektivních služeb tak,

aby došlo ke splnění všech požadavků ze strany našich zákazníků.

Abychom toho dosáhli, zavazujeme se:

  • neustále sledovat zaměření na maximalizaci spokojenosti zákazníků
  • realizovat vhodná opatření k řešení veškerých rizik a příležitostí spojených s interními / externími problémy a vedoucích ke splnění potřeb a očekávání našich zákazníků, zaměstnanců a dalších zúčastněných stran
  • zajišťovat, aby všichni naši zaměstnanci byli dostatečně kompetentní k plnění svých úkolů
  • neustále zvyšovat náš výkon pomocí dodržování politiky kvality, stanovování cílů kvality, sledování, vyhodnocování a analyzování našeho celkového výkonu
  • vést naše podnikání s ohledem na všechny příslušné zákonné a regulační požadavky